NFF Extended: sectoradvies AV van de Raad voor Cultuur

Eerste bijeenkomst van NFF Extended in het EYE Filmmuseum over het advies voor de sector audiovisueel van de Raad voor Cultuur.

Vandaag werd in EYE Amsterdam tijdens een bijeenkomst van NFF Extended ingegaan op het sectoradvies Audiovisueel ‘Zicht op zoveel meer’ dat de Raad van Cultuur afgelopen februari presenteerde. Het doel van de bijeenkomst? Informeren en inspireren. Wat betekent het advies voor de filmsector en wat is er allemaal mogelijk?

NFF Extended

Het Nederlands Filmfestival organiseert onder de noemer NFF Extended bijeenkomsten voor filmprofessionals door het jaar heen. Vandaag vond de derde editie over het sectoradvies ‘Zicht op zoveel meer’ plaats.

Guido van Nispen, commissievoorzitter van de Raad voor Cultuur gaf een presentatie van het advies. Hierbij stonden twee hoofdvragen centraal:

  • Hoe kunnen we hoogstaande kwaliteit van het Nederlandse medialandschap stimuleren?
  • Hoe maken we AV-producties voor iedereen toegankelijk?

Aan de hand van deze vragen heeft de Raad het volgende beleidsadvies geformuleerd dat bestaat uit 6 aanbevelingen:

  1. Creëer de randvoorwaarden voor een vitale audiovisuele sector
  2. Stel een investeringsagenda op die de toekomst van de Nederlandse AV-sector faciliteert en het culturele audiovisuele product versterkt
  3. Stimuleer mediawijsheid en filmeducatie van alle Nederlanders
  4. Versterk het audiovisuele product
  5. Zorg ervoor dat met publiek gefinancierd Nederlands audiovisueel materiaal voor zoveel mogelijk kijkers uit alle lagen van de bevolking toegankelijk is, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen of opleidingsnivau. Verspreid dit materiaal via alle relevante distributievormen, lineair en online
  6. Vergroot organisatiegraad en slagkracht van de audiovisuele sector

Samen met een panel bestaande uit documentairemaker Ester Gould, Pieter Kuijpers (producent/regisseur), Loes Komen (producent), Michael Leendertse (scenarioschrijver), Pien Houthoff (vertoner & educatie) en Diederik Hoekstra (VPRO), is onder leiding van moderator Joost de Vries ingegaan op het advies van de raad van cultuur. Onder andere de eigenheid van Nederlandse film, de nood aan regionale ‘hubs’ en het oprichten van één gezamenlijk videoplatform waren onderwerpen die aan bod kwamen.

Nog iets toe te voegen aan het advies? In het NFF Professionals Programma van 28 september t/m 2 oktober wordt verder ingegaan op dit onderwerp.

Bekijk hier het programma voor professionals van NFF

Andere content