Betere arbeidspositie filmmakers

Filmzaken komt met maatregelen ter verbetering van de positie van filmmakers

Op donderdag 30 mei vond het Algemeen Overleg met Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en wetenschap plaats waarbij de positie van filmmakers op de arbeidsmarkt aan bod kwam. Filmzaken schoof daarom afgelopen donderdag aan en kwam met een aantal concrete maatregelen ter verbetering van de arbeidspositie van filmmakers en producenten.

Tijdens een rondetafelbijeenkomst op 25 april met de Vaste kamercommissie OCW werd de arbeidsmarktagenda van de culturele en creatieve sector besproken. Instellingen en makers uit verschillende hoeken van de culturele sector deelden hun ervaring over de werkpraktijk. Aan de hand van deze input formuleerde Filmzaken maatregelen ten behoeve van de verbetering van de marktpositie van filmmakers.

Maatregelen Filmfonds

Het merendeel van de maatregelen heeft betrekking op het belangrijkste beleidsinstrument binnen de sector, namelijk het Nederlands Filmfonds. Zo is er voorgesteld om scenarioschrijvers zelf de mogelijkheid te geven om scenario-subsidie aan te vragen (nu dient een producent dit te doen) en stelt Filmzaken voor de terugvordering van filmsubsidies uit filmopbrengsten af te schaffen.

Algemene maatregelen

Daarnaast zijn er een aantal algemene maatregelen opgesteld. De belangrijkste maatregel is het voorstel voor het opzetten van een Registratiebureau Audiovisuele Werken waar bijgehouden wordt welke rechthebbenden er verbonden zijn aan film en AV-werk en welke licenties er verleend zijn. Naar het voorbeeld van België wordt er een speciaal belastingtarief van 15% ingesteld voor auteursrechtelijke vergoedingen.

Lees hier het volledige voorstel door Filmzaken

Andere content