Incidentele bijdragen

Naast de vaste (korte) CineSud Talent trajecten, introduceert CineSud vanaf 2018 ook incidentele kleine bijdragen. Makers kunnen hun filmidee insturen en maken daarmee kans op een geldbedrag. Jong, oud, Limburger of geen Limburger. Wel zijn er enkele voorwaarden, die je hieronder kunt vinden.
Lid worden

Voorwaarden 2018

Vanaf 2018 introduceert CineSud ook een open call voor projecten die nog op zoek zijn naar co-financiering. Jaarlijks worden beloftevolle projecten geselecteerd die maximaal €2.500 krijgen vanuit de beschikbare middelen van CineSud. Studenten-producties kunnen aanspraak maken op maximaal €1.500. De call staat open voor iedere maker en/of film die een aantoonbare relatie heeft met Limburg.

Voorwaarden incidentele bijdragen

 • het project behelst een productie van een regionale maker (in Limburg wonend of in Limburg opgegroeid) óf wordt (deels) in Limburg opgenomen;
 • er wordt gebruik gemaakt van regionaal talent in cast en/of crew;
 • de film is uiterlijk één jaar na het verlenen van de bijdrage afgerond;
 • er wordt voorzien in een concrete financieringsbehoefte;
 • per inzender mag maar één plan per jaargang worden ingediend.

CineSud heeft het recht projecten die een bijdrage ontvangen uit deze regeling te vertonen tijdens activiteiten of events, indien deze het festival- en / of (andersoortige) distributietraject niet verstoren.

Deadline

Inzenden kan uitsluitend via onderstaand formulier. Indienen kan alleen als je (minimaal) PLUS- of Student-lid bent van CineSud. De bijlagen dienen in één PDF aangeleverd te worden (dit kan via diverse gratis online tools) en deze mag maximaal 5mb groot zijn,en maximaal 5 pagina’s bevatten (exclusief bijlagen). Een groep onafhankelijke professionals kiest de geselecteerde filmplannen. De deadlines voor 2018 zijn:

– 1 februari 2018
– 30 september 2018

Inzenders krijgen binnen 4 weken na de deadline bericht.

Aan te leveren bij inzending:

 • een toelichting van maximaal twee pagina’s;
 • een tagline, logline en synopsis, beoogde speelduur;
 • een kernachtige regievisie;
 • een CV en filmografie van de (voor zover bekend) betrokken (geef aan wanneer iets is toegezegd) of beoogde makers (cast en crew);
 • een (globale) begroting inclusief overzicht van reeds toegezegde bijdragen;
 • BIJLAGE: een (eerste versie van het) scenario of een documentairescript;
 • BIJLAGE: een moodboard en/of linkjes naar eerder werk strekken tot de aanbeveling;

Vragen?

Contact ons!

Ben je ook al bekend met onze CineSud Talent regeling?

Inzenden incidentele bijdragen

Exclusief voor CineSud plus-leden

Fijn dat je interesse hebt, registreer een plus-account of upgrade naar een plus-account om deze inhoud te kunnen zien.