Limburg Film Fonds steunt 10 nieuwe filmprojecten

Provincie Limburg investeert meer dan 3 ton in filmproducties.

De Provincie Limburg heeft dit jaar 21 aanvragen ontvangen in de subsidieregeling Film (in de volksmond: Limburg Film Fonds). Dit zijn er meer dan vorig jaar. De aanvragen zijn voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Film (PAF), welke heeft geadviseerd 10 filmprojecten te ondersteunen. Dit advies is overgenomen door de Provincie Limburg. In totaal is er meer dan 3 ton aan deze producties beschikt.

Limburg Film Fonds

Het Limburg Film Fonds is het enige regionale filmfonds in Nederland. Na een pilot welke vier grote speelfilms opleverde, besloot de Provincie Limburg in 2016 een regeling in het leven te roepen om de regionale filmindustrie én grote producties met nationale en internationale potentie te ondersteunen. In 2016 ondersteunde de Provincie 9 filmprojecten, in 2017 waren dit er 7. In 2018 is de regeling op basis van feedback aangepast. Tussen 1 augustus en 1 oktober konden makers hun plannen indienen. Uiteindelijk leverde dit 21 aanvragen op, die voor beoordeling zijn voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Film, bestaande uit Dany Delvoie, Boris van der Ham, Patricia Peters en Willem Thijssen. Uiteindelijk zijn 10 aanvragen gehonoreerd.

Lange producties

In de categorie lange producties werden drie aanvragen ingediend. In deze categorie kan maximaal één project een bijdrage krijgen van maximaal €100.000. De gehonoreerde aanvraag betreft:

  •  Dutch Design, the Documentary, Elbe Stevens Films, €100.000.

Regionale producties

Het grootste deel van de regeling is bedoeld voor de ontwikkeling van regionale makers. Hierbij is een onderscheid gemaakt in korte regionale producties en lange regionale producties. In deze ‘regionale’ categorie ontving de Provincie 18 aanvragen. De volgende plannen zijn gehonoreerd.

  • Broertje is Verdwaald, RB&H Mediaprojecten, €50.000
  • Convoi Exceptionnel, La Gata Productions, €20.000
  • Scooters, Samski Productions, €20.000
  • Pop-Up, Remy Kooi, €20.000
  • Blèh, Fraxinorum, €10.000
  • Landbouwbelang, A’s graphics &visuals, €10.000
  • Wine, Yorn Heijnen Films, €20.000
  • Ton van Reen, verhalenverteller, Coenders Sound & Vision Audiovisuals, €31.712,50
  • Recreating Dubois, Mosasurusfilm, €21.686,17

2019

Indienen in 2019 kan wederom tussen 1 augustus en 1 oktober. In 2019 loopt de regeling formeel ten einde. In de loop van komend jaar wordt bekeken of en hoe er een vervolg komt op de filmregeling in de nieuwe cultuurperiode.

Bekijk de regeling op de site van de Provincie Limburg.
Vind je dit interessant?
Alles weten over de regeling van het Limburg Film Fonds?
Tell me more

Andere content