Limburg Film Fonds voert wijzigingen door

Wijzigingen gaan veld beter bedienen en komen in lijn met richtlijnen nationale en internationale fondsen.

De Provincie Limburg werkt aan een wijziging van de Nadere Subsidieregels Film (in de volksmond: Limburg Film Fonds). Na twee jaar is de regeling grondig geëvalueerd in samenspraak met onder andere CineSud en de Provinciale Adviescommissie Film (PAF) en worden er enkele grondige wijzigingen in de regeling doorgevoerd.

Limburg Film Fonds

Als eerste provincie in Nederland lanceerde de Provincie Limburg in 2016, na een succesvolle pilot, een regionaal filmfonds. Een belangrijke, stimulerende en unieke stap om de filmsector in de Provincie verder (door) te ontwikkelen. En hoewel er inmiddels vele projecten ondersteuning hebben ontvangen en de sector zichtbaar blijft groeien – zowel in kwaliteit als professionaliteit – valt er ook nog veel te verbeteren. De regeling zoals die er nu ligt is uniek in Nederland en moet gekoesterd worden, maar behaalt nog lang niet het optimale rendement.

De afgelopen met name anderhalf jaar heeft CineSud zich als belangenorganisatie voor het veld ingezet om de feedback uit het veld, samen met eigen bevindingen door nationale en internationale ervaring, gehoord te laten worden. Het afgelopen jaar zijn hiertoe meerdere gesprekken gevoerd met de regionale overheid en de PAF en zijn in samenspraak de belangrijkste knelpunten besproken. Doel was om de regeling optimaal te laten renderen, zowel voor de makers als voor de Provincie.

Wijziging regeling

De Provincie heeft hiertoe besloten om vanaf dit jaar enkele wijzigingen door te voeren in de regeling, die ervoor moeten gaan zorgen dat de duurzaamheid van het fonds gewaarborgd wordt en Limburg zich kan blijven profileren als vooruitstrevende filmprovincie. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • de eerste selectie zal plaatsvinden op basis van artistieke kwaliteit aan de hand van toetsing door de PAF. Na deze selectie volgt ambtelijke toetsing op basis van de Limburg criteria;
  • het aanbieden aan filmmakers de mogelijkheid binnen de Limburg criteria te schuiven met behoud van het aantal punten;
  • er wordt een onderscheid gemaakt tussen indienen voor fictie en non-fictie;
  • het meer in lijn brengen van de regeling met de standaarden die worden gehanteerd bij regionale, nationale en internationale fondsen, o.a. gericht op de financieringsbijdrage en het verhogen van het financieringspercentage van de Provincie van 50% naar 75% en van 35% naar 50% bij respectievelijk talentontwikkeling lang en kort;
  • het organiseren van een tweede indieningstermijn op basis van het budget dat eventueel overblijft na de eerste aanvraagronde;
  • het in het kader van coaching plannen van inloopmiddagen waarbij aanvragers de aanvraag op volledigheid en rechtmatigheid kunnen laten controleren bij de Provincie.

In een eerder stadium zegde gedeputeerde Koopmans tevens toe dat de snelheid van afhandeling van aanvragen zou worden vergroot. Dit duurde vaak drie maanden of langer. De bedoeling is dat plannen nu sneller door de molen gaan.  In april wordt op de site van de Provincie, Limburg Film Commission en CineSud een doorkijkje gegeven naar de nieuwe regeling en beoogde indientermijn in het najaar van 2018.

Guido Franken (directeur CineSud): “We zijn ontzettend verheugd om te constateren dat de signalen uit het veld serieus worden genomen en we zo samen met de Provincie kunnen werken aan een sterk en uniek filmklimaat in een van de meest kansrijke regio’s in Nederland en Europa. Limburg is een groot voorbeeld voor andere provincies en regio’s in Nederland, België en Duitsland en met deze veranderingen zorgen we ervoor dat we onze vooruitstrevende positie kunnen blijven handhaven en verder kunnen uitbouwen. Een continuering en verdere doorontwikkeling van de filmregeling in samenspraak met de Provincie is van groot belang en we zijn blij met de goede en constructieve samenwerking. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat onze provincie aantoonbaar nationaal en internationaal steeds meer op de kaart komt te staan.”

“Limburg is een groot voorbeeld voor andere provincies en regio’s in Nederland, België en Duitsland en met deze veranderingen zorgen we ervoor dat we onze vooruitstrevende positie kunnen blijven handhaven en verder kunnen uitbouwen.”

Andere content