Over CineSud

CineSud is hét filmplatform van Limburg, voor iedereen. Deze regio is een fantastische filmlocatie en er is veel talent aanwezig. We helpen dat talent verder te ontwikkelen, we brengen makers en publiek samen en we organiseren voortdurend evenementen, voor filmtalent én voor filmliefhebbers. Natuurlijk komt er heel wat meer kijken bij het maken van een film dan een camera en een acteur. Juist daarom is het zo belangrijk dat alle facetten, alle disciplines en makers en publiek samenkomen en proeven van alle mogelijkheden die deze regio biedt. En dat is precies waar CineSud zich voor inzet, dag in dag uit.
Lid worden
  • Events voor makers en publiek
  • Academy voor talenten en professionals
  • Online filmmagazine in tekst en beeld
  • Kennisbank voor film in Limburg en Euregio Maas-Rijn
  • Bewezen internationaal succes
  • Vanaf slechts €0 per maand
"Ik ben een groot fan van CineSud."
Pieter Kuijpers
"Limburg is de bron van al mijn verhalen. Een plek vol van dramatiek, maar met een ongekende schoonheid."
Remy van Heugten
"Limburg vormt een veelbelovende nieuwe filmregio van West-Europa."
Harro van Staverden

CineSud is het platform waar media- en filmprofessionals die wonen of (willen) werken in Limburg en de aangrenzende Euregio Maas-Rijn elkaar leren kennen, expertise en ervaringen uitwisselen en hun netwerk versterken. Met de sterke stijging van het aantal producties dat in de regio landt en wordt gedraaid, wordt het ook voor makers buiten de regio steeds aantrekkelijker zich aan te sluiten.

De stichting organiseert jaarlijks vele events, workshops, masterclasses en andere activiteiten. Zowel voor makers als publiek. Door te investeren in talentontwikkeling en educatie, te werken aan relevante projecten en het bewaken van een kwalitatieve productieomgeving is CineSud een aanjager van ambitie en (film)talent. De focus ligt hierbij op persoonlijke coaching en ondersteuning, kennisdeling en samenwerking, en het koppelen van publiek en makers.

CineSud beschikt over de benodigde kennis en tools om voor en met haar leden en het werkveld te excelleren. CineSud is meer dan een gewoon netwerkplatform. Leden profiteren van vele voordelen en dienstverleningen en vinden elkaar zowel online als offline bij de vele events die georganiseerd worden, zoals netwerkbijeenkomsten, workshops, masterclasses en festivals. CineSud helpt leden bij het ontwikkelen van hun talent, het maken van producties en het creëren én benutten van kansen, door een integrale werkwijze, procesbegeleiding coaching en mediation. Hierdoor levert CineSud een hoge ‘value for money’.

Film is voor CineSud meer dan alleen fictiefilm of documentaire. Iedereen die met het audiovisuele veld te maken heeft, is welkom. Of je professioneel maker, student, festivaldirecteur of liefhebber bent. We hebben elkaar allemaal nodig.

Ontstaansgeschiedenis

Na een onderzoek van de Provincie Limburg naar de levensvatbaarheid van film in de regio werd in oktober 2011 in Theater aan het Vrijthof in Maastricht middels een feestelijke bijeenkomst het startsein gegeven voor de lancering van CineSud. De eerste bijeenkomst was een feit, het platform ging online en de eerste workshops werden gepland.

CineSud werd opgericht door Elbe Stevens, Patrick Oliemeulen en Billy van den Ende. Vanaf januari 2012 ligt de dagelijkse leiding van de stichting in handen van Guido Franken. Het oorspronkelijke bestuur trad af in april 2012. Wil je weten wie momenteel in het bestuur zitten en wie de dagelijkse organisatie runnen? Lees dan verder.

De organisatie

Met ingang van 1 januari 2016 onderschrijft CineSud de Governance Code Cultuur. Als besturingsmodel van de stichting is gekozen voor het ‘bestuur-model’. Het bestuur bestaat uit vijf leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden). Statutair zijn de bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar en (onbeperkt) hernoembaar. De stichting werkt samen met vele partners en freelancers en wordt geleid door een dagelijkse organisatie.

Ambassadeurs & Raad van Advies

Bestuur & organisatie

Ton Franken

Bestuurslid

Ton Franken is sinds januari 2013 penningmeester van CineSud.

Als ervaren (inter)nationaal financieel adviseur is hij van grote waarde voor de stichting. De afgelopen jaren heeft hij zich eveneens toegelegd op de financiële begeleiding van mediaproducties.

De zittingstermijn van Ton eindigt op 23 januari 2019.

Ton bekleedt een bestuurlijke nevenfunctie namelijk penningmeester/secretaris bij Stichting Limburg Film Office.

Geertje Caris

Bestuurslid

Geertje Caris (1972) is sinds maart 2016 secretaris van CineSud.

Geertje studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en volgde Kunstbeleid en Management aan de Universiteit van Utrecht. Al sinds haar afstuderen zet ze zich in voor cultuur, creativiteit en onderwijs, en liefst in samenhang. Zo was Geertje bijvoorbeeld cultuur-coördinator bij SIEN en ontwikkelt ze samen met onderwijs en culturele instellingen projecten die aansluiten bij de notitie Cultuureducatie met Kwaliteit van de Provincie Limburg.

Geertje bekleedt geen bestuurlijke nevenfuncties, haar zittingstermijn eindigt op 1 april 2018.

Toon Hezemans

Bestuurslid

Toon Heremans is sinds april 2017 voorzitter van CineSud.

Kunstenaar en cartoonist Toon Hezemans wil steeds zijn passies combineren.  Als directeur van kunstencentrum Signe (tot 2011) en initiatiefnemer van culturele activiteiten legt hij verbanden tussen film, muziek, sport en beeldende kunst. Hij is als bestuurslid en initiator betrokken bij verschillende stichtingen en kunstenaarsinitiatieven. Samen met medeoprichter Thijs Horbach vormt hij de directie van het Dutch Mountain Film Festival.

De zittingstermijn van Toon eindigt op 31 maart 2018.

Toon bekleedt bestuurlijke nevenfuncties als bestuurslid bij (h)ear en Beelden op het Vrijthof en als secretaris bij Greylight Projects.

Geert Pizlo

Bestuurslid

Geert Pizlo is sinds juli 2017 bestuurslid van CineSud.

Jarenlang was Geert beleidsmedewerker Cultuur bij de gemeente Heerlen en in deze hoedanigheid betrokken bij veel ontwikkelingen in de kunst-, cultuur- en audiovisuele sector, op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau.

De zittingstermijn van Geert eindigt op 30 juni 2020. Geert bekleedt geen bestuurlijke nevenfuncties.

Egid van Houtem

Bestuurslid

Egid van Houtem is sinds juli 2017 bestuurslid van CineSud.

Als organisator en curator van events zoals het Social Beta Event en TEDxEutropolis heeft hij vele ondernemers en bestuurders geïnspireerd met nieuwe ideeën op het vlak van (nieuwe) media, creative, technologie, design en economie. Egid is media-ondernemer pur sang.

De zittingstermijn van Egid eindigt op 30 juni 2019. Egid bekleedt geen bestuurlijke nevenfuncties.

Guido Franken

Dagelijkse organisatie

De dagelijkse leiding van CineSud ligt in handen van Guido Franken. Guido nam twee maanden na lancering van CineSud het stokje over van oprichter Elbe Stevens en is sinds januari 2012 projectmanager van CineSud.

Guido heeft een groot hart voor alles dat met audiovisuele media te maken heeft en probeert de kennis en ervaring die hij in de Randstad opdeed over te hevelen naar zijn geboortestreek. Onder zijn bezielende leiding is de stichting inmiddels uitgegroeid tot een platform waarop zich honderden mediaprofessionals hebben verzameld en heeft Limburg grote stappen gezet in de ontwikkeling naar een volwaardige filmregio.

Wij onderschrijven
de Governance Code Cultuur.

Met ingang van 2016 onderschrijft CineSud de Governance Code Cultuur. Als besturingsmodel is gekozen voor het ‘bestuur-model’. Het bestuur bestaat uit vijf leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden).

Statutair zijn de bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar en (onbeperkt) hernoembaar.

De missie

Het draait om jou
CineSud kiest bewust voor een bottom-up benadering. De behoeften van jou als maker zijn leidend. De daaruit voortvloeiende activiteiten krijgen vorm in concrete activiteiten op het gebied van onze kernrichtingen (netwerk, events en coaching) die vaak door elkaar verweven worden om een optimaal resultaat te behalen. Jouw input wordt jaarlijks op twee vaste momenten vergaard: tijdens de sectorbijeenkomst ‘Film in Limburg’ in het voorjaar en een digitale enquête in het najaar. Daarnaast zijn we het hele jaar voor of met jou op pad en inventariseren we zo eveneens de behoeften.

Hierbij maakt het niet uit of je jong bent of oud, ervaren of minder ervaren. Iedereen is welkom en wij helpen je graag verder om de juiste stappen voorwaarts te maken. Hiervoor werken we ook samen met tientallen partners in het veld en is een model ontwikkeld waarin talent optimale doorstromingsmogelijkheden worden geboden.

Film is meer …

… dan alleen fictie of documentaire. Als we spreken over film, bedoelen we eigenlijk alle beeldmedia. En elke vorm en elk genre. Dus ook bijvoorbeeld foto- of radiodocumentaires, bedrijfsfilms, animaties en web series. Film is meer dan ooit beweging. Niet alleen qua beeld, maar ook op gebied van techniek, inhoud en vertoning en distributie. Dit vraagt om een dynamische en innovatieve aanpak. En daar staan we dan ook voor.

Zichtbaarheid en samenwerking
Tegelijkertijd met de real life lancering van het platform ging in het najaar van 2011 ook de digitale profielendatabase online. Deze sloot naadloos aan bij de doelstelling van CineSud: ‘Het bevorderen van de film- en media-industrie in Limburg door het verbeteren van de onderlinge samenwerking alsmede de samenwerking met overige regio’s.’ Middels de digitale database en de events komen veel verschillende makers laagdrempelig met elkaar in contact, wisselen ze ervaringen uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen. Belangrijke thema’s voor de stichting zijn dan ook zichtbaarheid, samenwerking en kennisdeling.

Kwaliteit met een persoonlijke aanpak
Inmiddels is CineSud hét platform waar media- en filmprofessionals die wonen of (willen) werken in Limburg en haar directe omgeving elkaar leren kennen, expertise en ervaringen uitwisselen en hun onderlinge samenwerking bevorderen. In de jaren dat CineSud inmiddels werkzaam is, is de stichting uitgegroeid tot een (inter)nationaal erkende en herkende organisatie op het gebied van film, met een kwalitatief hoog aanbod van events, educatie-mogelijkheden, talentontwikkeling-initiatieven en is CineSud het loket en netwerk voor film in Limburg en de driehoek Nederland, België en Duitsland. Zowel naar binnen toe als aanspreekpunt, alsmede naar buiten toe als promotor van de regio op vele (inter)nationale podia. Hierbij sta jij altijd centraal en is een kop koffie zo gezet.

Structuur en structureel
We willen de basis die inmiddels is gelegd verder uitbouwen en ervoor zorgen dat er op gestructureerde wijze structureel mogelijkheden zijn voor jou als maker. Of je nu nog studeert, net afgestudeerd bent of al (vele) jaren werkzaam bent in de filmwereld. De afgelopen jaren zijn, doordat we ons middels CineSud verenigen als sector, al diverse successen geboekt, zoals de lancering van het Limburgs Film Fonds, de Limburg Film Commission en de start van diverse festivals. Graag geven we deze opmars samen met jou verder vorm.

Statutaire naam: Stichting CineSud
Bezoekadres: Kloosterweg 1 (Carbon 6), Heerlen
RSIN: 8504.43.374
KvK: 52434699
Website: www.CineSud.nl
Mail: info@cinesud.nl

Doelstelling: Stichting CineSud heeft ten doel het bevorderen van de media-industrie in Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. CineSud tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verbeteren van de onderlinge samenwerking in de media-industrie alsmede de samenwerking met overige regio’s.

BeloningsbeleidDirectie en overig personeel: Stichting CineSud heeft geen directie / personeel in dienst. Bestuur: de bestuursleden ontvangen elk een vacatievergoeding van €85 per vergadering. De penningmeester ontvangt jaarlijks een vergoeding voor het zelf voeren van de financiële- en projectadministratie, het opstellen van de jaarrekening, projectbegrotingen, eindverantwoordingen en ander gerelateerd werk.

Statuten Beleid Jaarrekening 2016