CineSud zoekt jou!

CineSud is continu in beweging. Onze organisatie dus ook. De stichting werkt voor haar projecten uitsluitend met zelfstandigen, stagiair(e)s en vrijwilligers. Werken bij CineSud betekent werken in een betrokken, dynamische en internationaal georiënteerde omgeving.

Waarom je steentje bijdragen aan CineSud?

1

Werken bij CineSud betekent werken in een enthousiast, creatief en gemotiveerd team met een internationale focus en hechte onderlinge band.

2

Je draagt een steentje bij aan het succes van Limburg en onze grensregio als filmregio.

3

Je bent betrokken op veel verschillende gebieden, van de organisatie van events tot productie tot één-op-één contact met makers, partners en overheden.

Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Bestuurslid

Stichting CineSud is voornemens het aantal bestuursleden uit te breiden van 3 naar 5. Hiertoe nodigt Stichting CineSud geïnteresseerden uit zich uiterlijk 30 mei 2017 aan te melden via mail bestuur@cinesud.nl onder bijvoeging van een motivatie en curriculum Vitae. Vervolgens zullen in juni kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

Stichting CineSud

CineSud is hét filmplatform van Limburg, voor iedereen. Deze regio is een fantastische filmlocatie en er is veel talent aanwezig. CineSud helpt dat talent verder te ontwikkelen, brengt makers en publiek samen en organiseert voortdurend evenementen en festivals, voor filmtalent én voor filmliefhebbers.

CineSud is het platform waar media- en filmprofessionals die wonen of (willen) werken in Limburg en de aangrenzende Euregio Maas-Rijn elkaar leren kennen, expertise en ervaringen uitwisselen en hun netwerk versterken. De stichting organiseert daartoe jaarlijks vele events, workshops, masterclasses en andere activiteiten. Door te investeren in talentontwikkeling en educatie, te werken aan relevante projecten en het bewaken van een kwalitatieve productieomgeving is CineSud een aanjager van ambitie en (film)talent. De focus ligt hierbij op persoonlijke coaching en ondersteuning, kennisdeling en samenwerking. Zie voor meer informatie de website www.cinesud.nl

Organisatie en toezicht

Het stichtingsbestuur van CineSud draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de projectmanager.

Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Het is eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid, de financiering, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken.

Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 personen. Leden worden in principe benoemd voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan onbeperkt worden verlengd.

Het aftreedrooster is als volgt:
01-04-2018         voorzitter                                                 Toon Hezemans
01-04-2018         secretaris                                                Geertje Puts
23-01-2019         penningmeester                                 Ton Franken

Gewenste samenstelling bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede bestuurders, goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur (GCC).

Bestuursleden hebben affiniteit met film, creatieve media en cultuur. In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Wenselijk is dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Limburg en/of de Euregio Maas-Rijn. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke (deel)portefeuilles verdeeld, zoals (opzetten van) een vriendenvereniging, adviseren over het artistieke beleid, etc.

Het bestuur hecht aan een breed scala van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

 • affiniteit en/of ervaring met (moderne) film, creatieve media en cultuur
 • juridische zaken
 • zakelijk en financieel management
 • bestuurlijk en politiek netwerk (Limburg, regionale en landelijke fondsen, etc.)
 • bekendheid met het Limburgse en landelijke film-, media- en cultuurcircuit
 • netwerk in het Limburgse (en mogelijk Euregionale) bedrijfsleven
 • kennis van marketing en publiciteit

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de collega bestuursleden en de projectmanager met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor CineSud.

Onderstaande profielen zijn een wensenlijst, geen keurslijf: er is altijd ruimte voor maatwerk.

Algemeen profiel bestuurslid

Elk bestuurslid van CineSud

 • heeft affiniteit en/of ervaring met (hedendaagse) film, creatieve media en cultuur;
 • heeft affiniteit met de doelstelling van CineSud;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • is in staat en bereid CineSud extern te vertegenwoordigen;
 • is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan als sparring partner functioneren voor de collega’s in het bestuur en de project manager.

Profiel voorzitter CineSud

 • Functie-eisen

Naast de genoemde algemene eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter aanvullend de volgende functie-eisen en taken:

 • heeft bestuurlijke ervaring bij een (culturele) organisatie of instelling;
 • heeft representatieve en contactuele vaardigheden;
 • is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen;
 • heeft overwicht;
 • heeft kennis van het werkveld film, creatieve media en/of cultuur;
 • heeft een netwerk in de wereld van maatschappelijke/culturele organisaties en mogelijk in ambtelijk en politiek Limburg.

Specifieke taken:

 • houdt toezicht op de P&C cyclus;
 • vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als extern;
 • incidentele vertegenwoordiging van CineSud bij externe contacten;
 • leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur;
 • stelt de besluiten van bestuursvergaderingen vast;
 • voert functionering- en beoordelingsgesprekken met de projectmanager.

Profiel secretaris CineSud

 • Functie-eisen

Naast de genoemde algemene eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • heeft enige bestuurlijke ervaring;
 • heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
 • heeft kennis van het werkveld film, creatieve media en/of cultuur of is bereid zich die eigen te maken;

Specifieke taken:

 • houdt overzicht bij de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting;
 • notuleert de bestuursvergaderingen en is betrokken bij diverse soorten rapportages;
 • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter.

Profiel penningmeester Cinesud

 • Functie-eisen:

Naast de genoemde algemene eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • heeft uitgebreide kennis van en inzicht in financiële processen
 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties, eventueel met financieel beleid binnen de culturele sector; ervaring met subsidietrajecten is een MUST.
 • weet de overige bestuurders te adviseren over de P&C cyclus en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.

Specifieke taken:

 • is verantwoordelijk voor de gevoerde financiële administratie en financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de jaarrekening, begroting e.d.;
 • is verantwoordelijk voor de gevoerde projectadministratie en het opstellen van eindverantwoordingen naar de diverse financiers;
 • is eerste aanspreekpunt bij het overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter; is toegankelijk voor de accountant;
 • (is betrokken bij het) presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het stichtingsbestuur;
 • overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.

Stagiair(e):

CineSud en Limburg Film Commission zijn op zoek naar een Stagiair(e) ter ondersteuning van projectmanager

CineSud is een platform voor filmmakers in Limburg en heeft tot doel het Limburgse en Euregionale filmklimaat te stimuleren. Dit doet zij o.a. door het organiseren van twee festivals (www.EuregionShorts.eu en www.ShiftFilmFestival.eu), tientallen events, zoals workshops, netwerkbijeenkomsten en thema-avonden, en het aanbieden van filmbegeleidingtrajecten en coaching op maat. De eigen website (welke momenteel wordt vernieuwd) en social media kanalen spelen hierin tevens een belangrijke rol.

De Limburg Film Commission (LFC) is het servicepunt voor regionale, nationale en internationale producenten die in Limburg (delen van) hun productie willen uitvoeren. Het doel van de LFC is Limburg nationaal en internationaal op de kaart te zetten als aantrekkelijke filmregio. Dit krijgt praktisch invulling door het onder de aandacht brengen van de regio, haar talenten en faciliteiten via diverse nationale en internationale festivals en (film)events en de portals www.LimburgFilmCommission.nl en www.AVZOO.eu.

CineSud en Limburg Film Commission maken samen gebruik van een kantoorruimte in zowel Heerlen als Maastricht. Beide organisaties samen bieden studenten een stageplek om samen met de projectmanager de strategie en marketing van Limburg (als filmregio) verder gestalte te geven. Tijdens de stage ondersteun je de projectmanager met het uitvoeren van een breed scala aan activiteiten, zoals:

 • Het actualiseren en onderhouden van de database van AVZOO.eu in het CMS;
 • Het onderhouden van de website en social media van CineSud en LFC;
 • Het schrijven van actuele nieuwsberichten en deze plaatsen op de website en social media;
 • Het afnemen van interviews met makers uit het filmveld en deze plaatsen op de website en social media;
 • Ondersteuning bij het maken van video-testimonials en –interviews en deze plaatsen op de website en social media;
 • Ondersteuning bij het onderhouden van contact met leden en makers uit het veld;
 • Ondersteuning bij de samenstelling van infomails aan het netwerk;
 • Het onderhouden en bijhouden van het adressen-bestand;
 • Ondersteunen bij de voorbereidingen en uitvoering van events en bezoeken aan filmfestivals en markten.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige en enthousiaste stagiair (MBO/HBO/Universitair Film, communicatie, marketing, media & entertainment) die goed kan schrijven – zowel Nederlands als Engels – , organisatorisch vaardig is en affiniteit heeft met de filmindustrie. Daarnaast ben je in staat heel zelfstandig te werken, kun je overweg met WordPress-systemen, heb je affiniteit met en een visie op social media, ben je leergierig, nauwkeurig, proactief, kun je snel schakelen en heb je een hands-on mentaliteit. Kunnen werken met Photoshop (of gelijksoortig programma) en affiniteit hebben met schrijven en fotograferen is een grote pré.

Wat bieden CineSud en LFC

Een leerzame, afwisselende en dynamische stageplaats binnen een gedreven en professioneel. grensoverschrijdend georiënteerd team, in het hart van de Euregionale filmindustrie. Het betreft een meeloopstage (dus geen onderzoeksstage), waarin je zelfstandig werkt en de ruimte krijgt om theorie in de praktijk te brengen.

Praktische informatie

 • Startdatum: zo snel mogelijk
 • Duur: minimaal 3 maanden, 24-32 uur per week
 • Vergoeding: €100 per maand

Je kunt je sollicitatie sturen aan info@cinesud.nl t.a.v. Guido Franken. Meer informatie over de Limburg Film Commission kun je vinden op www.LimburgFilmCommission.nl. Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Guido Franken, projectmanager: telefoon: 06-46149397 of per mail, guido@cinesud.nl.

Ben je geïnteresseerd in één van onze openstaande vacatures? Of wil je je opgeven als vrijwilliger voor de stichting? Neem dan contact op via het onderstaande formulier.

 • CV en/of motivatiebrief.
  Sleep je bestanden hier of
  Geaccepteerde bestandstypen: pdf.